Go News

Go News » Japanese Shinjin O
See also: Game list  


46th Japanese Shinjin O, Main Tournament

Players Round 1 Round 2 Round 3 Semi-final Final
Watanabe Yuu Sotoyanagi Sebun
B+R
2021-01-25
Sotoyanagi Sebun
B+R
2021-02-25
Sotoyanagi Sebun
B+2.5
2021-03-29
Sotoyanagi Sebun
W+R
2021-05-03
Sotoyanagi Sebun
W+0.5
2021-07-22
Sotoyanagi Sebun
B+R
2021-09-20

Ueno Asami
B+R
2021-10-09

Sotoyanagi Sebun
W+R
2021-10-15

Sotoyanagi Sebun
Kan Minu
Terada Shuta Nyu Eiko
W+1.5
2021-02-01
Nyu Eiko
Muramoto Wataru Shibano Ryunosuke
B+R
2021-03-01
Sakai Yuki
W+R
2021-03-18
Shibano Ryunosuke
Fukuoka Kotaro Sakai Yuki
W+4.5
2021-01-25
Sakai Yuki
Oomote Takuto Koyama Kuya
B+0.5
2021-01-25
Koyama Kuya
B+R
2021-03-22
Koyama Kuya
W+R
2021-05-13
Koyama Kuya
Sada Atsushi Koike Yoshihiro
W+0.5
2021-02-18
Koike Yoshihiro
Watanabe Kandai Fujisawa Rina
W+R
2021-02-01
Fujisawa Rina
B+3.5
2021-03-15
Fujisawa Rina
Tanaka Koyu Tanaka Koyu
B+R
2021-02-04
Takei Taishin
Yao Zhiteng Yao Zhiteng
B+R
2021-01-28
Aoki Hirotaka
W+R
2021-03-25
Ueno Asami
W+R
2021-05-20
Ueno Asami
W+4.5
2021-08-09
Sakai Kentaro
Chotoku Tetsushi Aoki Hirotaka
B+R
2021-02-08
Aoki Hirotaka
Kuwabara Shun Kuwabara Shun
B+R
2021-01-21
Ueno Asami
W+R
2021-04-05
Sakai Takashi
Ueno Asami Ueno Asami
W+R
2021-03-08
Otake Yu
Onishi Kenya Nishi Takenobu
W+R
2021-02-01
Nishi Takenobu
W+R
2021-03-15
Nishi Takenobu
W+R
2021-04-26
Nishi Takenobu
Tsuruta Kazushi Chang Rueijie
B+3.5
2021-01-21
Chang Rueijie
Nishioka Masao Nishioka Masao
B+0.5
2021-01-28
Nishioka Masao
B+R
2021-03-18
Takashima Yugo
Abe Yoshiki Abe Yoshiki
W+R
2021-02-04
Fujimura Yosuke

Last updated: 3 months 2 days ago.