Go News

Go News » Japanese Shinjin O
See also: Game list  


27th Japanese Shinjin O, Main Tournament

Players Round 1 Round 2 Round 3 Semi-final Final
Kanazawa Hideo ? ? ? ? ? Cho U
W+3.5
2002-09-16

Cho U
B+R
2002-09-30

Tsuruyama Atsushi
Sakai Hideyuki
Kato Keiko ?
Katsuma Shiro
Imai Kazuhiro ? ?
Kurotaki Masanori
Takahashi Hideo ?
Nakano Yasuhiro
Kono Takashi ? ? ?
Mizokami Tomochika
Takao Shinji ?
Kono Mitsuki
So Yokoku ? ?
Yamamoto Kentaro
Ha Youngil ?
Yanaka Katsunori
Ko Iun ? ? ? ?
Sasaki Tsuyoshi
Seto Taiki ?
Miyazaki Ryutaro
Kubo Hideo ? ?
Kato Atsushi
Shimojima Yohei ?
Kobayashi Izumi
Kono Rin ? ? ?
Cho U
Takanashi Seiken ?
Tsukuda Akiko
Furuya Yutaka Furuya Yutaka
W+3.5
2001-12-19
?
Rin Shien
Yo Kaei ?
Sakakibara Masateru ?
Suzuki Keiji

Last updated: 4 years 9 months ago.