Tournament View

Found 877 games played in Japanese Shinjin O
(1) 2 3 4 ... 30 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2020-01-16]  45th Japanese Shinjin O, round 1
Yokotsuka Riki 7p Torii Yuta 3p B+R
  [2020-01-16]  45th Japanese Shinjin O
Kuwabara Shun 2p Oomote Takuto 3p B+R
  [2020-01-09]  45th Japanese Shinjin O, round 1
Sotoyanagi Sebun 3p Watanabe Kouki 3p B+R
  [2020-01-09]  45th Japanese Shinjin O, round 1
Sakai Takashi 1p Seki Kotaro 3p W+R
  [2019-12-16]  45th Japanese Shinjin O, preliminary
Nakamura Sumire 1p Nyu Eiko 2p W+6.5
  [2019-12-16]  45th Japanese Shinjin O, preliminary
Sakai Yuki 1p Aoki Hirotaka 1p W+4.5
  [2019-12-12]  45th Japanese Shinjin O, preliminary
Utsumi Koki 2p Kan Minu 3p W+2.5
  [2019-11-27]  45th Japanese Shinjin O, preliminary
Taniguchi Toru 3p Tanaka Koyu 1p W+R
  [2019-11-14]  45th Japanese Shinjin O, preliminary
Ueno Risa 1p Kato Chie 1p B+R
  [2019-11-14]  45th Japanese Shinjin O, preliminary
Nyu Eiko 2p Fujii Koki 1p B+R
  [2019-11-11]  45th Japanese Shinjin O, preliminary
Takao Mari 1p Nakamura Sumire 1p W+R
  [2019-11-11]  45th Japanese Shinjin O, preliminary
Takei Taishin 1p Fukuoka Kotaro 1p B+R
  [2019-10-24]  45th Japanese Shinjin O, preliminary
Watanabe Kouki 3p Wu Baiyi 5p B+6.5
  [2019-10-07]  44th Japanese Shinjin O, final 2
Koike Yoshihiro 4p Sun Zhe 7p W+R
  [2019-09-30]  44th Japanese Shinjin O, final 1
Sun Zhe 7p Koike Yoshihiro 4p B+5.5
  [2019-09-02]  44th Japanese Shinjin O, semi-final
Sun Zhe 7p Koyama Kuya 4p B+R
  [2019-04-22]  44th Japanese Shinjin O, round 2
Wu Baiyi 5p Sun Zhe 7p W+R
  [2019-04-15]  44th Japanese Shinjin O, round 2
Onishi Kenya 3p Nishioka Masao 1p B+R
  [2019-04-11]  44th Japanese Shinjin O, round 2
Yao Zhiteng 5p Fujisawa Rina 4p B+R
  [2019-04-11]  44th Japanese Shinjin O, round 2
Aoki Hirotaka 1p Kan Minu 3p W+R
  [2019-03-07]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Tsuruta Kazushi 6p Otake Yu 3p B+1.5
  [2019-03-07]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Otani Naoki 3p Taniguchi Toru 3p W+R
  [2019-02-28]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Ueno Asami 2p Nishi Takenobu 3p B+4.5
  [2019-02-25]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Seki Kotaro 2p Yokotsuka Riki 3p B+R
  [2019-02-21]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Wu Baiyi 5p Takashima Yugo 2p B+R
  [2019-02-14]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Sun Zhe 7p Fujimura Yosuke 3p B+R
  [2019-02-11]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Chang Rueijie 3p Nishioka Masao 1p W+5.5
  [2019-02-07]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Onishi Kenya 3p Sakai Takashi 1p B+4.5
  [2019-02-07]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Aoki Hirotaka 1p Abe Yoshiki 2p B+R
  [2019-02-04]  44th Japanese Shinjin O, round 1
Oomote Takuto 2p Numadate Sakiya 6p W+R
(1) 2 3 4 ... 30 »