Go News

Go News » Japanese Shinjin O
See also: Game list  


26th Japanese Shinjin O, Main Tournament

Players Round 1 Round 2 Round 3 Semi-final Final
So Yokoku ? ? ? ? ? Yamashita Keigo
W+R
2001-09-19

Yamashita Keigo
B+R
2001-09-26

Sakakibara Fumiko
Takei Takashi
Nakane Naoyuki ?
Matsubara Taisei
Tsurumaru Keiichi ? ?
Sugimoto Akira
Kono Rin ?
Kubo Hideo
Akiyama Jiro ? ? ?
Inagaki Yo
Nakano Yasuhiro ?
Nakazawa Ayako
Maeda Ryo ? ?
Kim Sujun
Hasegawa Hiro ?
Yamada Takuji
Yanaka Katsunori ? ? ? ?
Kato Atsushi
Arimura Hiroshi ?
Sakakibara Masateru
Cho Riyu ? ?
Kono Takashi
Yoshida Mika ?
Araki Issei
Yamashita Keigo ? ? ?
Nakao Jungo
Izumo Tetsuya ?
Nakamura Shinya
Seto Taiki ? ?
Mizuma Toshifumi
Yashiro Kumiko ?
Kawai Shoji

Last updated: 1 year 10 months ago.