Go News

Go News » Japanese Shinjin O
See also: Game list  


38th Japanese Shinjin O, Main Tournament

Players Round 1 Round 2 Round 3 Semi-final Final
Shida Tatsuya Shida Tatsuya
W+R
2013-01-17
Shida Tatsuya
B+0.5
2013-02-21
Shida Tatsuya
B+R
2013-07-04
Shida Tatsuya
W+R
2013-07-25
Yu Zhengqi
B+R
2013-07-29
Fujita Akihiko
W+R
2013-09-17

Fujita Akihiko
B+R
2013-09-26

Kazama Jun
Adachi Toshimasa
Shimosaka Miori Shimosaka Miori
B+R
2013-01-17
Mine Yasuhiro
Sun Zhe Sun Zhe
B+R
2013-02-07
Hatanaka Hoshinobu
B+1.5
2013-04-11
Ito Masashi
Ida Atsushi Hatanaka Hoshinobu
W+R
2013-03-21
Hatanaka Hoshinobu
Taniguchi Toru Onishi Kenya
B+4.5
2013-03-14
Yu Zhengqi
W+R
2013-05-09
Yu Zhengqi
B+R
2013-07-25
Onishi Kenya
Yu Zhengqi Yu Zhengqi
B+R
2013-01-31
Yanagisawa Satoshi
Suzuki Shinji Suzuki Shinji
B+R
2013-01-24
Suzuki Shinji
B+R
2013-05-23
Sada Atsushi
Mukai Chiaki Mukai Chiaki
B+0.5
2013-04-18
Hoshikawa Koyo
Terayama Rei Terayama Rei
B+0.5
2013-02-28
Tamai Shin
B+R
2013-05-23
Ohashi Naruya
B+17.5
2013-07-04
Fujita Akihiko
B+R
2013-07-25
Ichiriki Ryo
Onoda Takuya Tamai Shin
W+R
2013-02-21
Tamai Shin
Tajiri Yuto Tajiri Yuto
B+R
2013-01-17
Ohashi Naruya
W+R
2013-04-04
Kikuchi Masatoshi
Muramatsu Hiroki Ohashi Naruya
W+R
2013-02-28
Ohashi Naruya
Tsuruta Kazushi Tsuruta Kazushi
W+0.5
2013-01-31
Tsuruta Kazushi
W+R
2013-06-13
Fujita Akihiko
B+1.5
2013-07-18
Hirata Tomoya
Kumamoto Shusei Kumamoto Shusei
W+2.5
2013-01-24
Takahashi Masumi
Takagi Junpei Inoue Naoki
W+R
2013-02-14
Fujita Akihiko
B+3.5
2013-04-04
Inoue Naoki
Fujita Akihiko Fujita Akihiko
W+R
2013-02-14
Xie Yimin

Last updated: 6 years 9 months ago.