Go News

Go News » Japanese Kisei
See also: Game list  


47th Japanese Kisei, League S

Players
I. Y. Y. Z. M. D. T. S. S. T. H. C. Scores
Iyama Yuta - W+1.5
22-06-16
X 1-1
Yu Zhengqi X - X 0-2
Murakawa Daisuke - X W+R
22-06-02
1-1
Takao Shinji B+R
22-04-28
- X 1-1
Shibano Toramaru W+R
22-05-12
B+R
22-06-06
- 2-0
Hsu Chiayuan W+R
22-05-09
X - 1-1

Last updated: 2 weeks 2 days ago. 


47th Japanese Kisei, League A

Players K. R. Y. K. O. R. H. N. S. Z. S. T. S. Y. H. S. Scores
Kono Rin - X X W+R
22-02-10
X W+R
22-03-07
2-3
Yamashita Keigo W+R
22-05-16
- B+R
22-02-17
X W+1.5
22-03-03
B+R
22-06-13
4-1
Onishi Ryuhei B+0.5
22-04-11
X - B+R
22-06-09
X B+1.5
22-03-03
3-2
Hane Naoki X - B+R
22-03-17
W+0.5
22-04-21
X W+R
22-05-19
3-2
Sun Zhe X W+R
22-04-07
B+R
22-05-05
X - B+R
22-06-09
3-2
Shida Tatsuya W+R
22-06-16
X X - X W+R
22-02-17
2-3
So Yokoku X X W+R
22-02-24
W+0.5
22-05-26
- B+R
22-04-28
3-2
Hong Seokui X X X X X - 0-5

Last updated: 2 weeks 2 days ago. 


47th Japanese Kisei, League B1

Players C. U. M. Y. S. T. F. A. H. Y. N. S. O. M. Y. K. Scores
Cho U - B+R
22-03-14
1-0
Mutsuura Yuta X - 0-1
Seto Taiki - X W+R
22-06-16
B+R
22-03-14
2-1
Fujita Akihiko - B+4.5
22-06-30
1-0
Hirose Yuichi B+R
22-02-17
X - W+R
22-05-19
2-1
Numadate Sakiya - W+R
22-02-14
1-0
O Meien X X - 0-2
Yamada Kimio X X - 0-2

Last updated: 3 days 16 hours ago. 


47th Japanese Kisei, League B2

Players Y. N. S. S. M. K. A. T. R. K. Y. S. Y. H. I. A. Scores
Yoda Norimoto - B+R
22-05-19
1-0
Suzuki Shinji - 0-0
Motoki Katsuya - 0-0
Adachi Toshimasa - 0-0
Rin Kanketsu X - 0-1
Yuki Satoshi - 0-0
Yamashiro Hiroshi - 0-0
Ida Atsushi - 0-0

Last updated: 1 month 1 week ago.