Tournament View

Found 2923 games played in Japanese Kisei
(1) 2 3 4 ... 98 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2023-03-27]  48th Japanese Kisei, preliminary
Anzai Nobuaki 8p Michael Redmond 9p W+3.5
  [2023-03-23]  48th Japanese Kisei, league A
Fujita Akihiko 7p Yu Zhengqi 8p W+R
  [2023-03-23]  48th Japanese Kisei, preliminary
Ishida Yoshio 9p Tsuji Hana 2p W+R
  [2023-03-22]  48th Japanese Kisei, preliminary
Takashima Yugo 4p Imamura Toshiya 9p W+1.5
  [2023-03-20]  48th Japanese Kisei, league B2
Hane Naoki 9p Yoda Norimoto 9p W+R
  [2023-03-16]  48th Japanese Kisei, league A
Sun Zhe 7p Cho U 9p B+0.5
  [2023-03-16]  48th Japanese Kisei, league B1
Rin Kanketsu 8p Otake Yu 7p W+0.5
  [2023-03-15]  48th Japanese Kisei, preliminary
Nishi Takenobu 5p Ota Ryou 1p B+R
  [2023-03-13]  48th Japanese Kisei, preliminary
Jo Bunen 2p Seki Kotaro 9p W+R
  [2023-03-09]  48th Japanese Kisei, preliminary
Kataoka Satoshi 9p Xiao Yuyang 1p W+R
  [2023-03-09]  48th Japanese Kisei, preliminary
Aoki Shinichi 9p Ueno Risa 2p W+R
  [2023-03-09]  48th Japanese Kisei, league A
Suzuki Shinji 7p Murakawa Daisuke 9p B+R
  [2023-03-09]  48th Japanese Kisei, league A
Shida Tatsuya 8p Ida Atsushi 9p B+R
  [2023-03-08]  48th Japanese Kisei, preliminary
Omote Yuto 1p Taniguchi Toru 5p B+R
  [2023-03-06]  48th Japanese Kisei, preliminary
Shiraishi Yuichi 7p Takeuchi Kosuke 4p W+R
  [2023-03-06]  48th Japanese Kisei, preliminary
Mizokami Tomochika 9p Takei Taishin 2p W+5.5
  [2023-03-01]  48th Japanese Kisei, preliminary
Kurahashi Masayuki 9p Hara Masakazu 4p W+R
  [2023-03-01]  48th Japanese Kisei, league B1
Seto Taiki 8p Tanaka Koyu 4p B+6.5
  [2023-02-23]  48th Japanese Kisei, preliminary
Fujii Koki 2p Nakamura Sumire 3p W+3.5
  [2023-02-22]  48th Japanese Kisei, preliminary
Kiyonari Tetsuya 9p Takashima Yugo 4p W+R
  [2023-02-22]  48th Japanese Kisei, preliminary
Imamura Toshiya 9p Watanabe Kouki 4p B+R
  [2023-02-20]  48th Japanese Kisei, league B2
Hirose Yuichi 7p Chang Rueijie 6p B+R
  [2023-02-20]  48th Japanese Kisei, league B1
Rin Kanketsu 8p Seto Taiki 8p B+R
  [2023-02-16]  48th Japanese Kisei, league B1
Otake Yu 7p Tanaka Koyu 3p B+R
  [2023-02-16]  48th Japanese Kisei, league A
Yu Zhengqi 8p Cho U 9p B+R
  [2023-02-16]  48th Japanese Kisei, league A
Murakawa Daisuke 9p Ida Atsushi 9p W+R
  [2023-02-09]  48th Japanese Kisei, league A
Fujita Akihiko 7p Sun Zhe 7p W+R
  [2023-02-08]  48th Japanese Kisei, preliminary
Kubo Katsuaki 9p Shintani Yousuke 3p B+R
  [2023-02-08]  48th Japanese Kisei, preliminary
Mine Yasuhiro 4p Furuya Yutaka 8p B+0.5
  [2023-02-06]  48th Japanese Kisei, league B1
So Yokoku 9p Cho Riyu 9p B+R
(1) 2 3 4 ... 98 »