Go News

Go News » Japanese Kisei
See also: Game list  


45th Japanese Kisei, Title Match

Players Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Game 5 Game 6 Game 7  
Titleholder Iyama Yuta W+R
2021-01-13
B+R
2021-01-22
W+R
2021-02-05
  W+R
2021-03-04
     
4
 
Challenger Kono Rin       W+R
2021-02-16
       
1
 

Last updated: 3 years 2 months ago. 


45th Japanese Kisei, Challenger Tournament

Players Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Challenger
Decision
Hong Seokui Shibano Toramaru
W+R
2020-10-05
Yamashita Keigo
B+R
2020-10-19
Takao Shinji
B+5.5
2020-10-30
Takao Shinji
B+R
2020-11-09

Kono Rin
B+0.5
2020-11-12

Shibano Toramaru Shibano Toramaru
B+3.5
2020-09-19
Mutsuura Yuta
Yamashita Keigo
Takao Shinji
Kono Rin

Last updated: 3 years 6 months ago. 


45th Japanese Kisei, League S

Players
K. R. T. S. H. C. M. D. I. R. C. U. Scores
Kono Rin - W+R
20-06-18
B+R
20-08-20
X X W+R
20-09-24
3-2
Takao Shinji X - W+R
20-08-03
X W+R
20-07-02
B+0.5
20-08-31
3-2
Hsu Chiayuan X X - W+R
20-06-22
X W+R
20-07-13
2-3
Murakawa Daisuke B+R
20-07-20
W+4.5
20-09-21
X - W+1.5
20-09-14
X 3-2
Ichiriki Ryo W+R
20-07-30
X W+R
20-09-24
X - W+R
20-06-11
3-2
Cho U X X X W+R
20-08-20
X - 1-4

Last updated: 3 years 8 months ago. 


45th Japanese Kisei, League A

Players Y. K. S. Y. Y. Z. S. T. M. K. Y. N. A. T. O. R. Scores
Yamashita Keigo - B+R
20-08-20
X B+R
20-01-30
W+R
20-03-26
B+3.5
20-07-23
W+R
20-06-18
X 5-2
So Yokoku X - X W+R
20-07-09
B+R
20-02-13
X X X 2-5
Yu Zhengqi B+R
20-09-07
W+R
20-06-29
- B+R
20-02-20
W+R
20-07-27
B+1.5
20-06-18
X X 5-2
Shida Tatsuya X X X - X X B+1.5
20-03-19
X 1-6
Motoki Katsuya X X X W+0.5
20-07-02
- X W+5.5
20-01-30
B+R
20-08-03
3-4
Yoda Norimoto X B+R
20-02-06
X B+0.5
20-07-30
W+4.5
20-08-27
- X W+3.5
20-06-25
4-3
Adachi Toshimasa X W+R
20-09-07
B+R
20-08-27
X X +F
20-02-27
- X 3-4
Onishi Ryuhei W+R
20-03-12
B+R
20-03-19
W+R
20-01-23
B+R
20-08-31
X X W+1.5
20-07-13
- 5-2

Last updated: 3 years 8 months ago. 


45th Japanese Kisei, League B1

Players S. T. Y. H. Y. K. T. A. K. I. S. S. H. Y. F. A. Scores
Shibano Toramaru - B+R
20-06-19
W+R
20-09-03
B+R
20-07-23
W+1.5
20-02-03
X W+R
20-03-19
B+R
20-08-20
6-1
Yamashiro Hiroshi X - X 0-2
Yamada Kimio X W+R
20-03-26
- X X B+1.5
20-01-16
X X 2-5
Tsuruyama Atsushi X W+R
20-08-06
- 1-1
Ko Iso X B+R
20-02-27
- X 1-2
Suzuki Shinji W+R
20-02-06
X - 1-1
Hirose Yuichi X B+0.5
20-07-16
- 1-1
Fujita Akihiko X W+R
20-07-23
W+R
20-03-05
- 2-1

Last updated: 3 years 8 months ago. 


45th Japanese Kisei, League B2

Players A. J. R. K. H. N. H. Z. K. Y. O. Y. M. Y. S. S. Scores
Akiyama Jiro - X X B+R
20-08-13
1-2
Rin Kanketsu - X X X 0-3
Hane Naoki B+R
20-07-23
W+R
20-02-27
- B+R
20-06-18
X B+R
20-08-31
X B+R
20-01-09
5-2
Han Zenki X - 0-1
Koike Yoshihiro W+R
20-01-16
B+0.5
20-03-12
- X X 2-2
Otake Yu W+1.5
20-01-16
X W+R
20-03-26
- 2-1
Mutsuura Yuta W+R
20-07-16
B+R
20-03-19
B+R
20-09-03
- 3-0
Shuto Shun X X - 0-2

Last updated: 3 years 8 months ago.