Tournament Score Chart

47th Japanese Kisei, League B2

Players Y. N. S. S. M. K. A. T. R. K. Y. S. Y. H. I. A. Scores
Yoda Norimoto - X B+R
22-07-14
B+R
22-05-19
2-1
Suzuki Shinji B+2.5
22-07-25
- 1-0
Motoki Katsuya X - 0-1
Adachi Toshimasa - B+4.5
22-07-21
1-0
Rin Kanketsu X - 0-1
Yuki Satoshi X - 0-1
Yamashiro Hiroshi - 0-0
Ida Atsushi - 0-0

Last updated: 4 months 1 week ago.