Tournament Score Chart

47th Japanese Kisei, League B2

Players Y. N. S. S. M. K. A. T. R. K. Y. S. Y. H. I. A. Scores
Yoda Norimoto - B+R
22-05-19
1-0
Suzuki Shinji - 0-0
Motoki Katsuya - 0-0
Adachi Toshimasa - 0-0
Rin Kanketsu X - 0-1
Yuki Satoshi - 0-0
Yamashiro Hiroshi - 0-0
Ida Atsushi - 0-0

Last updated: 1 month 1 week ago.