Go News

Go News » Korean Chunwon
See also: Game list  


15th Korean Chunwon, Main Tournament

Players Round 1 Round 2 Semi-final Final
Kim Jiseok Kim Jiseok
B+R
2010-08-17
Kim Jiseok
W+R
2010-11-09
Choi Cheolhan
W+R
2010-12-11
Choi Cheolhan
W+R
2010-12-27

Choi Cheolhan
B+R
2011-01-07

Choi Cheolhan
W+R
2011-01-27

Ok Teukjin
Paek Hongseok Paek Hongseok
B+R
2010-07-06
Park Seunghwa
Kang Changbae Choi Cheolhan
B+R
2010-08-12
Choi Cheolhan
B+R
2010-09-16
Choi Cheolhan
Seo Gunwoo Lee Huiseong
B+R
2010-06-22
Lee Huiseong
Yoo Changhyuk Yun Junsang
W+R
2010-06-29
Yun Junsang
W+R
2010-10-29
Lee Taehyun
B+R
2010-11-16
Yun Junsang
Park Junghwan Park Junghwan
B+R
2010-08-30
An Joyeong
Lee Taehyun Lee Taehyun
W+1.5
2010-06-15
Lee Taehyun
W+R
2010-09-28
Park Shiun
Park Yeonghun Kang Yootaek
B+R
2010-07-27
Kang Yootaek

Last updated: 10 years 10 months ago.