Go News

Go News » Taiwan Haifeng Cup
See also: Game list  
Editions: 15th 14th 13th 12th 11th


15th Taiwan Haifeng Cup, Main Tournament

Players Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Semi-final Final
Xu Haohong Xu Haohong
W+R
2023-01-12
Xu Haohong
W+R
2023-02-02
Xu Haohong
W+R
2023-02-09
Xu Jingen
W+R
2023-02-23
? ?
Peng Zunde
Liu Yaowen Liu Yaowen
W+1.5
2023-01-12
Zhou Yinnan
Niu Shite Niu Shite
B+R
2023-01-12
Niu Shite
B+R
2023-02-02
Lin Yiting
Huang Shiyuan Huang Shiyuan
B+R
2023-01-12
Gao Yun
Xu Jingen Xu Jingen
B+R
2023-01-12
Xu Jingen
B+R
2023-02-02
Xu Jingen
B+R
2023-02-09
Liu Jianchang
Lin Yancheng Lin Yancheng
B+R
2023-01-12
Yu Lijun
Jian Jingting Jian Jingting
B+R
2023-01-12
Jian Jingting
W+R
2023-02-02
Lin Yuting
Zhang Zhehao Zhang Zhehao
W+R
2023-01-12
Sun Weixun
Lai Junfu Lai Junfu
W+3.5
2023-01-12
Lai Junfu
W+R
2023-02-02
Lai Junfu
W+R
2023-02-09
?
Wu Yanchen
Huang Xiupu Yang Zixuan
B+R
2023-01-12
Yang Zixuan
Chen Xi Chen Xi
B+2.5
2023-01-12
Xu Yuqi
W+R
2023-02-02
Peng Jinghua
Xu Yuqi Xu Yuqi
W+R
2023-01-12
Zeng Pinjie
Chen Qirui Chen Qirui
B+R
2023-01-12
Chen Qirui
W+4.5
2023-02-02
Xiao Zhenghao
W+R
2023-02-09
Zhang Jiahuan
Zhou Pingqiang Zhou Pingqiang
W+R
2023-01-12
Zhou Keping
Xiao Zhenghao Xiao Zhenghao
B+R
2023-01-12
Xiao Zhenghao
W+R
2023-02-02
Wang Xiangjie
Lin Shuyang Lin Shuyang
W+6.5
2023-01-12
Su Shengfang
Wang Yuanjun Wang Yuanjun
B+R
2023-01-19
Wang Yuanjun
B+R
2023-02-02
Wang Yuanjun
B+R
2023-02-09
Wang Yuanjun
W+R
2023-02-23
?
Zhang Tingwei
Lin Hanzhang Zhan Yidian
W+R
2023-01-19
Zhan Yidian
Yang Bowei Yang Bowei
W+R
2023-01-19
Lin Xinwei
B+R
2023-02-02
Li Jiaxin
Lin Xinwei Lin Xinwei
B+R
2023-01-19
Shi Jingyao
Lu Yiquan Lu Yiquan
B+R
2023-01-19
Lu Yiquan
W+R
2023-02-02
Lin Shixun
W+0.5
2023-02-09
Shen Yien
Cai Chengwei Cai Chengwei
B+3.5
2023-01-19
Lin Shimin
Lin Shixun Lin Shixun
W+1.5
2023-01-19
Lin Shixun
W+R
2023-02-02
Lin Jiehan
Lu Yuhua Lu Yuhua
W+R
2023-01-19
You Haoyu
Lin Junyan Lin Junyan
B+R
2023-01-19
Lin Junyan
B+R
2023-02-02
Lin Junyan
W+R
2023-02-09
?
Chen Bosong
Zhuang Chengjun Zhuang Chengjun
B+R
2023-01-19
Chen Shaoquan
Chen Shiyuan Chen Shiyuan
W+R
2023-01-19
Chen Shoulian
W+R
2023-02-02
Huang Wei
Chen Shoulian Chen Shoulian
B+R
2023-01-19
Chen Guoxing
Lin Lixiang Lin Lixiang
B+R
2023-01-19
Lin Lixiang
B+R
2023-02-02
Lin Lixiang
W+4.5
2023-02-09
Huang Jiayin
Huang Yancheng Huang Yancheng
W+R
2023-01-19
Chen Yixiang
Li Wei Li Wei
W+R
2023-01-19
Chen Weiting
W+R
2023-02-02
Dong Youtang
Chen Weiting Chen Weiting
W+2.5
2023-01-19
Lin Yuxiang

Last updated: 7 months 1 day ago.