Top-ranked Players

Rating kindly provided by Rémi Coulom at goratings.org, with the WHR algorithm applied on Go4Go data.

Filters: All | China | Japan | Korea | Female

Ichiriki Ryo
#17: 3598

Iyama Yuta
#24: 3568

Yu Zhengqi
#56: 3462

Hsu Chiayuan
#61: 3445

Sakai Yuki
#118: 3356

Motoki Katsuya
#130: 3345

Sada Atsushi
#132: 3343

Ida Atsushi
#136: 3340

Seki Kotaro
#151: 3317

Hirose Yuichi
#152: 3315

Hirata Tomoya
#156: 3311

Kono Rin
#157: 3310

Takao Shinji
#158: 3310

Sun Zhe
#160: 3307

Fukuoka Kotaro
#162: 3306

Shida Tatsuya
#167: 3304

Ueno Asami
#174: 3296

Fujita Akihiko
#179: 3291

Cho U
#183: 3286

Koyama Kuya
#194: 3278

Yuki Satoshi
#200: 3272

Anzai Nobuaki
#202: 3271

Seto Taiki
#208: 3267

Yoda Norimoto
#214: 3258

Hane Naoki
#215: 3256

Fujisawa Rina
#217: 3255

Koike Yoshihiro
#222: 3249

Ohashi Hirofumi
#223: 3249

Yokotsuka Riki
#239: 3233

Onishi Ryuhei
#241: 3231

Kanazawa Hideo
#242: 3231

Mutsuura Yuta
#244: 3231

Chang Rueijie
#249: 3226

Otake Yu
#251: 3223

Rin Kanketsu
#252: 3223

Miura Taro
#255: 3217

So Yokoku
#257: 3217

Suzuki Shinji
#258: 3216

Tanaka Koyu
#267: 3204

Hong Seokui
#269: 3203

Ko Iso
#271: 3202

Ozeki Minoru
#282: 3190

Wu Baiyi
#283: 3189

Mimura Tomoyasu
#287: 3186