Tournament View

Found 24 games played in Chinese Weiqi Xinren Open Tournament
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2023-11-15]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, final 2
Zhou Ziyi 2p Wang Ruoyu 3p B+R
  [2023-11-14]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, final 1
Wang Ruoyu 2p Zhou Ziyi 2p W+R
  [2023-11-13]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 5
Yang Zhiwen 2p Duan Boyao 2p W+R
  [2023-11-13]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 5
Li Xingtong 2p Wang Ruoyu 2p W+R
  [2023-11-13]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 5
Zhou Ziyi 2p Chen Yizhe 1p B+R
  [2023-11-13]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 5
Wei Xiaolin 1p Dai Qigao 3p W+R
  [2023-11-13]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, semi-final
Dai Qigao 3p Wang Ruoyu 2p W+R
  [2023-11-13]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, semi-final
Zhou Ziyi 2p Duan Boyao 2p B+R
  [2023-11-12]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 3
Liu Yanchang 2p Chen Yizhe 1p W+R
  [2023-11-12]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 3
Zeng Chudian 1p Wei Xiaolin 1p W+R
  [2023-11-12]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 3
Chen Xinyang 1p Wu Junyi 2p B+1.5
  [2023-11-12]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 3
Jia Deyi 1p Gui Shiyun 1p B+R
  [2023-11-12]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 4
Qiu Zilin 1p Dai Qigao 3p W+R
  [2023-11-12]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 4
Duan Boyao 2p Chen Xinyang 1p B+R
  [2023-11-12]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 4
Chen Yizhe 1p Li Jiayi 1p B+R
  [2023-11-12]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 4
Yang Zhiwen 2p Zhang Xinyu 2p B+R
  [2023-11-11]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 1
Zhao Chongheng 1p Yangu Yunqi 1p B+R
  [2023-11-11]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 1
Tian Mumu 2p Fan Meilin 1p B+R
  [2023-11-11]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 1
Deng Youjia 1p Wan Enze 2p W+R
  [2023-11-11]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 1
Xie Zimeng 1p Duan Boyao 2p W+R
  [2023-11-11]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 2
Li Tianyuan 1p Tu Jikang 2p W+R
  [2023-11-11]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 2
He Tianyu 2p Han Moyang 2p W+R
  [2023-11-11]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 2
Li Xingtong 2p Tian Mumu 2p B+R
  [2023-11-11]  1st Chinese Weiqi Xinren Open Tournament, round 2
Wan Enze 2p Qiu Yuran 3p B+R