Tournament View

Found 30 games played in Langzhong City Cup Chinese Female Mingren
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2019-01-08]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, semi-final
Wang Yubo 3p Wang Shuang 4p W+R
  [2019-01-08]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, semi-final
Chen Yiming 3p Zhou Hongyu 4p B+5.5
  [2018-11-24]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 3
Zhou Hongyu 4p Luo Chuyue 2p B+R
  [2018-11-24]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 3
Wang Shuang 3p Gao Xing 4p B+1.5
  [2018-11-24]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 3
Wang Yubo 2p Rui Naiwei 9p B+R
  [2018-11-24]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 3
Chen Yiming 3p Wang Xiangyun 3p B+R
  [2018-11-23]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 2
Wang Yubo 2p Zhao Guanru 2p B+R
  [2018-11-23]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 2
Cao Youyin 3p Zhou Hongyu 4p W+R
  [2018-11-23]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 2
Gao Xing 4p Yin Qu 2p B+R
  [2018-11-23]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 2
Luo Chuyue 2p Chu Keer 1p B+9.5
  [2018-11-23]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 2
Tang Yi 3p Wang Shuang 3p W+R
  [2018-11-23]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 2
Rui Naiwei 9p Ding Mingjun 1p B+R
  [2018-11-23]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 2
Wang Xiangyun 3p Lu Minquan 5p B+R
  [2018-11-23]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 2
Chen Yiming 3p Zhang Xuan 8p B+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Zhou Hongyu 4p Pan Yang 3p B+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Zhao Guanru 2p Tang Jiawen 2p B+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Song Ronghui 5p Tang Yi 3p W+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Yin Qu 2p Zhao Yifei 3p B+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Wang Chenxing 5p Chu Keer 1p W+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Liu Huiling 2p Zhang Xuan 8p W+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Ding Mingjun 1p Fang Ruoxi 2p B+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Li Xiaoxi 3p Lu Minquan 5p W+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Gu Wanshan 1p Chen Yiming 3p W+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Cao Youyin 3p Hang Xiaotong 1p B+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Huang Jiayi 1p Wang Xiangyun 3p W+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Li He 5p Wang Yubo 2p W+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Ye Gui 5p Luo Chuyue 2p W+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Yu Zhiying 6p Wang Shuang 3p W+0.5
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Wu Yiming 1p Gao Xing 4p W+R
  [2018-11-22]  1st Langzhong City Cup Chinese Female Mingren, round 1
Dong Tianyi 1p Rui Naiwei 9p W+R