Tournament View

Found 392 games played in Chinese Xinren Wang
(1) 2 3 4 ... 14 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2021-06-16]  25th Chinese Xinren Wang, final 3
Tu Xiaoyu 6p Wang Xinghao 6p B+R
  [2021-06-15]  25th Chinese Xinren Wang, final 2
Wang Xinghao 6p Tu Xiaoyu 6p W+R
  [2021-06-14]  25th Chinese Xinren Wang, final 1
Tu Xiaoyu 6p Wang Xinghao 6p W+R
  [2021-05-28]  25th Chinese Xinren Wang, semi-final
Chen Haoxin 5p Tu Xiaoyu 6p W+0.5
  [2021-05-28]  25th Chinese Xinren Wang, semi-final
Wang Xinghao 6p Wang Chunhui 1p B+R
  [2021-05-27]  25th Chinese Xinren Wang, round 3
Tu Xiaoyu 6p Jin Yucheng 3p B+R
  [2021-05-27]  25th Chinese Xinren Wang, round 3
Zhangluo Zixin 1p Chen Haoxin 5p W+R
  [2021-05-27]  25th Chinese Xinren Wang, round 3
Wang Chunhui 1p Wang Chuxuan 1p B+R
  [2021-05-27]  25th Chinese Xinren Wang, round 3
Hu Zihao 3p Wang Xinghao 6p W+R
  [2021-05-25]  25th Chinese Xinren Wang, round 2
Lin Jiaxuan 1p Tu Xiaoyu 6p W+R
  [2021-05-25]  25th Chinese Xinren Wang, round 2
Wang Chuxuan 1p Zhou Hongyu 6p B+R
  [2021-05-25]  25th Chinese Xinren Wang, round 2
Wang Xinghao 6p Zheng Zaixiang 3p B+R
  [2021-05-25]  25th Chinese Xinren Wang, round 2
Tang Jiawen 4p Hu Zihao 3p W+R
  [2021-05-24]  25th Chinese Xinren Wang, round 1
Fu Jianheng 1p Tu Xiaoyu 6p W+R
  [2021-05-24]  25th Chinese Xinren Wang, round 1
Zhou Hongyu 6p Wang Shuo (s) 2p B+R
  [2021-05-24]  25th Chinese Xinren Wang, round 1
Li Zerui 3p Tang Jiawen 3p W+R
  [2021-05-24]  25th Chinese Xinren Wang, round 1
Huang Chunqi 4p Wang Xinghao 6p W+R
  [2021-05-17]  25th Chinese Xinren Wang, preliminary
Xiao Zebin 1p Qin Siyue 1p B+R
  [2020-06-17]  24th Chinese Xinren Wang, final 3
Tu Xiaoyu 6p Wang Xinghao 5p B+R
  [2020-06-16]  24th Chinese Xinren Wang, final 2
Tu Xiaoyu 6p Wang Xinghao 5p W+R
  [2020-06-15]  24th Chinese Xinren Wang, final 1
Wang Xinghao 5p Tu Xiaoyu 6p W+4.5
  [2020-05-15]  24th Chinese Xinren Wang, semi-final
Chen Haoxin 5p Tu Xiaoyu 5p W+R
  [2020-05-15]  24th Chinese Xinren Wang, semi-final
Cheng Jiaye 3p Wang Xinghao 5p W+R
  [2020-05-14]  24th Chinese Xinren Wang, round 3
Wang Shuo (s) 2p Chen Haoxin 5p W+R
  [2020-05-14]  24th Chinese Xinren Wang, round 3
Tu Xiaoyu 5p Huang Mingyu 4p B+R
  [2020-05-14]  24th Chinese Xinren Wang, round 3
Wang Xinghao 5p Hu Zihao 2p B+R
  [2020-05-14]  24th Chinese Xinren Wang, round 3
Fu Jianheng 1p Cheng Jiaye 3p W+R
  [2020-05-13]  24th Chinese Xinren Wang, round 2
Lyu Xunfeng 1p Chen Haoxin 5p W+R
  [2020-05-13]  24th Chinese Xinren Wang, round 2
Fang Ruoxi 4p Wang Shuo (s) 2p W+R
  [2020-05-13]  24th Chinese Xinren Wang, round 2
Huang Mingyu 4p Jin Yucheng 3p B+1.5
(1) 2 3 4 ... 14 »