Tournament View

Found 541 games played in Chinese Xinren Wang
(1) 2 3 4 ... 19 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2024-06-07]  28th Chinese Xinren Wang, final 3
Wang Chuxuan 5p Zhou Ziyi 4p B+R
  [2024-06-06]  28th Chinese Xinren Wang, final 2
Zhou Ziyi 4p Wang Chuxuan 5p B+R
  [2024-06-05]  28th Chinese Xinren Wang, final 1
Wang Chuxuan 5p Zhou Ziyi 4p B+R
  [2024-04-03]  28th Chinese Xinren Wang, semi-final
Ye Changxin 5p Zhou Ziyi 4p W+R
  [2024-04-03]  28th Chinese Xinren Wang, semi-final
Qiu Yuran 4p Wang Chuxuan 4p W+R
  [2024-04-02]  28th Chinese Xinren Wang, round 3
Qiu Yuran 3p Wu Yiming 5p B+3.5
  [2024-04-02]  28th Chinese Xinren Wang, round 3
Ye Changxin 5p Fu Jianheng 4p B+R
  [2024-04-02]  28th Chinese Xinren Wang, round 3
Wang Chuxuan 4p Han Moyang 2p B+R
  [2024-04-02]  28th Chinese Xinren Wang, round 3
Xu Yidi 5p Zhou Ziyi 4p W+R
  [2024-04-01]  28th Chinese Xinren Wang, round 2
Zhang Xuanming 2p Zhou Ziyi 4p W+R
  [2024-04-01]  28th Chinese Xinren Wang, round 2
Xu Yidi 5p Zhu Yanzhen 3p B+R
  [2024-04-01]  28th Chinese Xinren Wang, round 2
Li Xinchen 4p Han Moyang 2p W+R
  [2024-04-01]  28th Chinese Xinren Wang, round 2
Zeng Chudian 2p Qiu Yuran 3p W+2.5
  [2024-04-01]  28th Chinese Xinren Wang, round 2
Tang Jiawen 5p Fu Jianheng 4p W+R
  [2024-04-01]  28th Chinese Xinren Wang, round 2
Wang Chuxuan 4p Chen Yizhe 1p B+3.5
  [2024-04-01]  28th Chinese Xinren Wang, round 2
Ye Changxin 5p Zhang Xinyu 2p B+R
  [2024-04-01]  28th Chinese Xinren Wang, round 2
Wang Ruoyu 3p Wu Yiming 5p W+2.5
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Zhu Yanzhen 3p Yu Jiabu 1p B+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Zhou Ziyi 4p Xie Jiayan 1p B+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Wang Chuxuan 4p Xiao Zebin 3p B+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Chen Jiarui 2p Wang Ruoyu 3p W+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Wu Junyi 2p Ye Changxin 5p W+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Hu Zihao 5p Qiu Yuran 3p W+0.5
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Xu Yidi 5p Tu Jikang 2p B+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Yue Jiayan 3p Fu Jianheng 4p W+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Ma Changhao 1p Chen Yizhe 1p W+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Lin Jiaxuan 2p Zeng Chudian 2p W+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Zhang Xinyu 2p Jia Deyi 1p B+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Ma Jingyuan 4p Han Moyang 2p W+R
  [2024-03-31]  28th Chinese Xinren Wang, round 1
Wang Chunhui 5p Li Xinchen 4p W+R
(1) 2 3 4 ... 19 »