Tournament View

Found 535 games played in Taiwan Shiduan
(1) 2 3 4 ... 18 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2020-05-18]  10th Taiwan Shiduan, title match #4
Lin Lixiang 8p Xu Haohong 6p W+R
  [2020-05-14]  10th Taiwan Shiduan, title match #3
Xu Haohong 6p Lin Lixiang 8p B+R
  [2020-05-11]  10th Taiwan Shiduan, title match #2
Lin Lixiang 8p Xu Haohong 6p W+2.5
  [2020-05-07]  10th Taiwan Shiduan, title match #1
Xu Haohong 6p Lin Lixiang 8p W+0.5
  [2020-04-30]  10th Taiwan Shiduan, challenger decision match
Lin Lixiang 8p Lin Junyan 8p B+R
  [2020-04-27]  10th Taiwan Shiduan, loser section final
Lin Junyan 8p Li Wei 4p B+R
  [2020-04-23]  10th Taiwan Shiduan, loser section semi-final
Chen Qirui 6p Lin Junyan 8p W+R
  [2020-04-23]  10th Taiwan Shiduan, loser section semi-final
Lai Junfu 5p Li Wei 4p W+R
  [2020-04-22]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 3
Li Wei 4p Wang Yuanjun 9p B+R
  [2020-04-20]  10th Taiwan Shiduan, winner section final
Lin Lixiang 8p Lin Junyan 8p B+0.5
  [2020-04-20]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 3
Chen Qirui 6p Chen Shiyuan 9p B+R
  [2020-04-20]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 3
Jian Jingting 5p Lai Junfu 5p W+R
  [2020-04-16]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 2
Xu Jingen 2p Chen Shiyuan 9p W+R
  [2020-04-16]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 2
Chen Qirui 6p Yang Bowei 6p B+R
  [2020-04-16]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 2
Cai Chengwei 4p Lai Junfu 5p W+R
  [2020-04-16]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 2
Lin Shixun 7p Jian Jingting 5p W+1.5
  [2020-04-16]  10th Taiwan Shiduan, winner section semi-final
Li Wei 4p Lin Lixiang 8p W+R
  [2020-04-16]  10th Taiwan Shiduan, winner section semi-final
Lin Junyan 8p Wang Yuanjun 9p B+R
  [2020-04-13]  10th Taiwan Shiduan, winner section round 2
Lin Lixiang 8p Lai Junfu 5p B+R
  [2020-04-13]  10th Taiwan Shiduan, winner section round 2
Cai Chengwei 4p Li Wei 4p W+R
  [2020-04-13]  10th Taiwan Shiduan, winner section round 2
Wang Yuanjun 9p Lin Shixun 7p B+R
  [2020-04-13]  10th Taiwan Shiduan, winner section round 2
Lin Junyan 8p Jian Jingting 5p B+R
  [2020-04-13]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 1
Lin Yancheng 3p Chen Shiyuan 9p W+R
  [2020-04-13]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 1
Xu Jingen 2p Hei Jiajia 7p B+R
  [2020-04-13]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 1
Chen Shoulian 2p Yang Bowei 6p W+R
  [2020-04-13]  10th Taiwan Shiduan, loser section round 1
Xiao Zhenghao 9p Chen Qirui 6p W+0.5
  [2020-04-09]  10th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Lai Junfu 5p Lin Yancheng 3p B+R
  [2020-04-09]  10th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Lin Lixiang 8p Chen Shiyuan 9p B+5.5
  [2020-04-09]  10th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Xu Jingen 2p Cai Chengwei 4p W+R
  [2020-04-09]  10th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Hei Jiajia 7p Li Wei 4p W+R
(1) 2 3 4 ... 18 »