Tournament View

Found 672 games played in Taiwan Shiduan
(1) 2 3 4 ... 23 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2021-08-04]  11th Taiwan Shiduan, title match #3
Xu Haohong 7p Lin Junyan 8p B+0.5
  [2021-08-02]  11th Taiwan Shiduan, title match #2
Lin Junyan 8p Xu Haohong 7p W+R
  [2021-07-30]  11th Taiwan Shiduan, title match #1
Xu Haohong 7p Lin Junyan 8p B+R
  [2021-07-28]  11th Taiwan Shiduan, challenger decision match
Lin Junyan 8p Wang Yuanjun 9p B+3.5
  [2021-07-26]  11th Taiwan Shiduan, loser section final
Xiao Zhenghao 9p Wang Yuanjun 9p W+R
  [2021-05-17]  11th Taiwan Shiduan, loser section semi-final
Chen Qirui 7p Xiao Zhenghao 9p W+R
  [2021-05-17]  11th Taiwan Shiduan, loser section semi-final
Chen Shiyuan 9p Wang Yuanjun 9p W+R
  [2021-05-13]  11th Taiwan Shiduan, winner section final
Lin Junyan 8p Xiao Zhenghao 9p B+R
  [2021-05-13]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 3
Li Wei 5p Wang Yuanjun 9p W+R
  [2021-05-13]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 3
Lu Yiquan 4p Chen Qirui 7p W+R
  [2021-05-13]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 3
Lin Lixiang 8p Chen Shiyuan 9p W+R
  [2021-05-10]  11th Taiwan Shiduan, winner section semi-final
Li Wei 5p Lin Junyan 8p W+R
  [2021-05-10]  11th Taiwan Shiduan, winner section semi-final
Xiao Zhenghao 9p Wang Yuanjun 9p B+R
  [2021-05-10]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 2
Jian Jingting 5p Chen Qirui 7p W+R
  [2021-05-10]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 2
Zeng Pinjie 1p Lu Yiquan 4p W+0.5
  [2021-05-10]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 2
Chen Shiyuan 9p Yang Bowei 7p B+R
  [2021-05-10]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 2
Yu Lijun 3p Lin Lixiang 8p W+R
  [2021-05-03]  11th Taiwan Shiduan, winner section round 2
Chen Shiyuan 9p Lin Junyan 8p W+R
  [2021-05-03]  11th Taiwan Shiduan, winner section round 2
Li Wei 5p Yang Bowei 7p B+R
  [2021-05-03]  11th Taiwan Shiduan, winner section round 2
Xiao Zhenghao 9p Yu Lijun 3p B+R
  [2021-05-03]  11th Taiwan Shiduan, winner section round 2
Wang Yuanjun 9p Lin Lixiang 8p B+R
  [2021-05-03]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 1
Chen Qirui 7p Chen Xi 4p B+R
  [2021-05-03]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 1
Jian Jingting 5p Lai Junfu 5p B+R
  [2021-05-03]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 1
Zeng Pinjie 1p Xu Jingen 3p B+0.5
  [2021-05-03]  11th Taiwan Shiduan, loser section round 1
Lu Yiquan 4p Chen Shoulian 3p B+R
  [2021-04-26]  11th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Lin Junyan 8p Chen Qirui 7p B+R
  [2021-04-26]  11th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Chen Xi 4p Chen Shiyuan 9p W+4.5
  [2021-04-26]  11th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Lai Junfu 5p Yang Bowei 7p W+R
  [2021-04-26]  11th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Li Wei 5p Jian Jingting 5p B+0.5
  [2021-04-26]  11th Taiwan Shiduan, winner section round 1
Yu Lijun 3p Xu Jingen 3p B+R
(1) 2 3 4 ... 23 »