Tournament View

Found 2614 games played in Japanese Judan
(1) 2 3 4 ... 88 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2020-01-15]  59th Japanese Judan, preliminary
Kurahashi Masayuki 9p Yuki Satoshi 9p W+R
  [2019-12-26]  59th Japanese Judan, preliminary
Suzuki Yoshimichi 7p Yoda Norimoto 9p W+R
  [2019-12-12]  59th Japanese Judan, preliminary
Nakamura Sumire 1p Komatsu Daiki 3p W+R
  [2019-12-12]  59th Japanese Judan, preliminary
Suzuki Shinji 7p Tamaki Shinobu 7p B+6.5
  [2019-12-12]  59th Japanese Judan, preliminary
Takemiya Masaki 9p Kanda Ei 9p B+R
  [2019-11-28]  59th Japanese Judan, preliminary
Ryu Shikun 9p Iguchi Toyohide 8p W+9.5
  [2019-11-21]  59th Japanese Judan, preliminary
Han Zenki 8p Cho Chikun 9p B+R
  [2019-11-07]  59th Japanese Judan, preliminary
Nakamura Sumire 1p Tanemura Sayuri 2p B+R
  [2019-11-07]  59th Japanese Judan, preliminary
Kobayashi Koichi 9p Yamada Takuji 8p W+6.5
  [2019-11-07]  59th Japanese Judan, preliminary
Katsura Atsushi 5p Rin Kaiho 9p B+8.5
  [2019-10-24]  59th Japanese Judan, preliminary
Otake Hideo 9p Oomote Takuto 2p W+R
  [2019-10-24]  59th Japanese Judan, preliminary
Xie Yimin 6p Oya Koichi 9p B+R
  [2019-10-17]  59th Japanese Judan, preliminary
Nakamura Sumire 1p Yamada Shiho 7p B+26.5
  [2019-10-17]  59th Japanese Judan, preliminary
Nishimura Keiji 8p Ryu Shikun 9p W+R
  [2019-10-17]  59th Japanese Judan, preliminary
Kobayashi Satoru 9p Sugimoto Akira 8p B+R
  [2019-10-17]  59th Japanese Judan, preliminary
Omori Yasushi 8p Kataoka Satoshi 9p W+R
  [2019-10-10]  59th Japanese Judan, preliminary
Mitsunaga Junzo 6p Cho Chikun 9p W+0.5
  [2019-10-10]  59th Japanese Judan, preliminary
Takeuchi Kosuke 3p Hirose Yuichi 3p W+R
  [2019-09-26]  59th Japanese Judan, preliminary
Takekiyo Isamu 5p Cho Chikun 9p W+7.5
  [2019-09-16]  59th Japanese Judan, preliminary
Furuta Naoyoshi 4p Nakamura Sumire 1p W+1.5
  [2019-09-05]  59th Japanese Judan, preliminary
Cho Chikun 9p Chinen Kaori 6p B+R
  [2019-09-05]  59th Japanese Judan, preliminary
Fukui Masaaki 9p Ueno Asami 2p W+R
  [2019-09-05]  59th Japanese Judan, preliminary
Chino Tadahiko 9p Katsura Atsushi 5p W+R
  [2019-08-08]  59th Japanese Judan, preliminary
Ryu Shikun 9p Nyu Eiko 2p B+R
  [2019-08-01]  59th Japanese Judan, preliminary
Rin Kaiho 9p Shinkai Hiroko 5p B+2.5
  [2019-08-01]  59th Japanese Judan, preliminary
Ueno Risa 1p Kazama Jun 3p W+0.5
  [2019-12-19]  58th Japanese Judan, semi-final
Onishi Ryuhei 4p Shibano Toramaru 9p W+R
  [2019-12-05]  58th Japanese Judan, semi-final
Takao Shinji 9p Iyama Yuta 9p W+R
  [2019-11-28]  58th Japanese Judan, round 3
Takao Shinji 9p Kono Rin 9p B+R
  [2019-11-25]  58th Japanese Judan, round 3
Sun Zhe 7p Shibano Toramaru 9p W+R
(1) 2 3 4 ... 88 »