Tournament View

Found 30 games played in Chinese Female Guoshou (discontinued)
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2013-05-16]  2nd Chinese Female Guoshou, side tournament
Wang Xiangyun 2p Zhang Zihan 1p B+R
  [2013-05-16]  2nd Chinese Female Guoshou, side tournament
Chen Yiming 2p Song Ronghui 5p B+R
  [2013-05-16]  2nd Chinese Female Guoshou, 3,4 place decision
Wang Chenxing 5p Tang Yi 2p W+R
  [2013-05-16]  2nd Chinese Female Guoshou, final
Lu Jia 2p Fan Weijing 2p B+1.5
  [2013-05-14]  2nd Chinese Female Guoshou, semi-final
Tang Yi 2p Fan Weijing 2p W+R
  [2013-05-14]  2nd Chinese Female Guoshou, semi-final
Lu Jia 2p Wang Chenxing 5p B+R
  [2013-05-14]  2nd Chinese Female Guoshou, side tournament
Wang Xiangyun 2p Li Yirong 5d B+R
  [2013-05-14]  2nd Chinese Female Guoshou, side tournament
Zhang Zihan 1p Zheng Yan 2p B+R
  [2013-05-14]  2nd Chinese Female Guoshou, side tournament
Song Ronghui 5p Zhang Peipei 1p B+R
  [2013-05-14]  2nd Chinese Female Guoshou, side tournament
Yu Zhiying 4p Chen Yiming 2p W+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 1
Wang Chenxing 5p Zhang Peipei 1p B+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 1
Tang Yi 2p Wang Xiangyun 2p B+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 1
Lu Jia 2p Zhang Zihan 1p B+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 1
Yu Zhiying 4p Chen Yiming 2p B+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 1
Zhang Xuan 8p Zheng Yan 2p W+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 1
Li He 5p Li Yirong 5d W+0.5
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 1
Song Ronghui 5p Kong Xiangming 8p B+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 1
Fan Weijing 2p Rui Naiwei 9p B+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 2
Li Yirong 5d Fan Weijing 2p W+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 2
Song Ronghui 5p Lu Jia 2p W+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 2
Yu Zhiying 4p Tang Yi 2p W+R
  [2013-05-13]  2nd Chinese Female Guoshou, round 2
Wang Chenxing 5p Zheng Yan 2p B+R
  [2013-04-12]  2nd Chinese Female Guoshou, preliminary
Gao Xing 1p Wang Xiangyun 2p W+0.5
  [2013-04-12]  2nd Chinese Female Guoshou, preliminary
Zheng Yan 2p Wang Yubo 5d B+R
  [2013-04-12]  2nd Chinese Female Guoshou, preliminary
Meng Zhaoyu 2p Zhang Zihan 1p W+R
  [2013-04-12]  2nd Chinese Female Guoshou, preliminary
Ye Gui 5p Song Ronghui 5p W+R
  [2013-04-12]  2nd Chinese Female Guoshou, preliminary
Li Chunhua 4p Zhang Peipei 1p W+8.5
  [2013-04-12]  2nd Chinese Female Guoshou, preliminary
Fan Weijing 2p Xu Jianying 1p B+R
  [2013-04-12]  2nd Chinese Female Guoshou, preliminary
Cao Youyin 3p Li Yirong 5d W+0.5
  [2013-04-12]  2nd Chinese Female Guoshou, preliminary
Chen Yiming 2p Wang Shuang 1p B+R