Browse by Date

You are viewing 1474 games of year 2021.

« 1 (2) 3 4 5 ... 50 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Huang Shiyuan 3p Zhang Zhehao 6p B+2.5
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Chen Shoulian 2p Dai Jiashen 7p B+R
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Zhuang Chengjun 2p Chen Yida 5p B+1.5
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Bai Xinhui 2p Zhou Pingqiang 6p B+R
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Sun Weixun 1p Lin Yancheng 3p W+R
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Chen Xi 4p Jian Jingting 4p W+R
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Chen Weiting 2p Chen Qirui 6p W+R
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Zhang Kaixin 5p Lu Yiquan 4p W+R
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Cai Chengwei 4p Chen Shiyuan 9p W+6.5
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Lu Yuhua 3p Lai Junfu 5p W+R
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Xiao Zhenghao 9p Lin Shixun 7p B+R
  [2021-04-12]  11th Taiwan Shiduan, preliminary
Wang Yuanjun 9p Xu Yuqi 4p B+R
  [2021-04-12]  4th Chinese Xinxiu Tournament, preliminary
Wang Shuo (s) 2p Wu Yiming 3p B+5.5
  [2021-04-12]  4th Chinese Xinxiu Tournament, preliminary
Han Enyi 2p Ding Mingjun 2p B+R
  [2021-04-12]  4th Chinese Xinxiu Tournament, preliminary
Li Sixuan 1p Yin Qu 2p B+5.5
  [2021-04-12]  4th Chinese Xinxiu Tournament, preliminary
Li Xiaoxi (s) 2p Ye Changxin 1p W+6.5
  [2021-04-12]  4th Chinese Xinxiu Tournament, preliminary
Wang Chuxuan 1p Cao Zhenyu 1p B+R
  [2021-04-12]  4th Chinese Xinxiu Tournament, preliminary
Xu Yidi 1p Xiao Zebin 1p B+R
  [2021-04-12]  4th Chinese Xinxiu Tournament, preliminary
Gu Wanshan 2p Qin Siyue 1p B+R
  [2021-04-12]  4th Chinese Xinxiu Tournament, preliminary
Yue Jiayan 1p Ding Yichen 1p B+R
  [2021-04-11]  1st Hanguk Kiwon Championship, preliminary
Hong Seongji 9p Han Seungjoo 7p B+1.5
  [2021-04-11]  26th LG Cup, Taiwanese preliminary
Chen Qirui 6p Xu Haohong 7p B+R
  [2021-04-11]  26th LG Cup, Taiwanese preliminary
Lai Junfu 5p Xu Jingen 3p B+R
  [2021-04-11]  26th LG Cup, Taiwanese preliminary
Bai Xinhui 2p Wang Yuanjun 9p B+R
  [2021-04-11]  26th LG Cup, Taiwanese preliminary
Lin Junyan 8p Lin Lixiang 8p B+R
  [2021-04-10]  44th Korean Myeongin, loser section round 1
Kim Sonjin 6p Shin Jinseo 9p W+R
  [2021-04-10]  1st Hanguk Kiwon Championship, preliminary
Choi Kyeongho 4p Byun Sangil 9p W+R
  [2021-04-10]  17th Chinese Changqi Cup, preliminary
Li Qincheng 9p Yang Kaiwen 7p W+R
  [2021-04-10]  17th Chinese Changqi Cup, preliminary
Liao Yuanhe 8p Zhao Chenyu 8p W+R
  [2021-04-10]  17th Chinese Changqi Cup, preliminary
Ma Yichao 4p Dang Yifei 9p W+R
« 1 (2) 3 4 5 ... 50 »