Browse by Date

You are viewing 4020 games of year 2021.

(1) 2 3 4 ... 134 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2021-09-23]  14th Taiwan Qiwang, preliminary
Niu Shite 3p Lai Junfu 5p W+R
  [2021-09-23]  14th Taiwan Qiwang, preliminary
Chen Qirui 7p Li Wei 5p B+0.5
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Lu Yuhua 3p Chen Shaoquan 2p B+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Wang Zhihong 1p Chen Qirui 7p W+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Lin Hanzhang 1p Yang Bowei 7p W+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Niu Shite 3p Lin Shixun 7p B+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Chen Yongan 6p Lai Junfu 5p W+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Zhou Pingqiang 6p Xiao Zhenghao 9p W+0.5
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Lin Junyan 8p Chen Yida 5p B+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Cai Chengwei 4p Xu Yuqi 4p W+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Lin Shimin 4p Zhang Kaixin 6p B+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Wang Yuanjun 9p Huang Daolong 2p B+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Lin Yuting 1p Gao Yun 3p W+R
  [2021-09-22]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Chen Shiyuan 9p Chen Feng 5p B+R
  [2021-09-21]  15th Korean GG Auction Cup, game 18
Cho Seungah 4p An Joyeong 9p B+R
  [2021-09-20]  15th Korean GG Auction Cup, game 17
Oh Yujin 7p An Joyeong 9p W+R
  [2021-09-20]  69th Japanese Oza, challenger decision match
Iyama Yuta 9p Ichiriki Ryo 9p B+R
  [2021-09-20]  46th Japanese Shinjin O, final 1
Sotoyanagi Sebun 3p Ueno Asami 4p B+R
  [2021-09-19]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Liu Yaowen 6p Dai Jiashen 7p B+2.5
  [2021-09-18]  1st Hanguk Kiwon Championship, league
Kang Dongyun 9p Shin Minjun 9p W+R
  [2021-09-17]  26th Korean Female Kuksu, round 2
Oh Yujin 7p Cho Hyeyeon 9p B+R
  [2021-09-17]  1st Korean Lakeside Cup Lady's Tournament, league
Kim Eunseon 4p Kim Cheayoung 6p W+R
  [2021-09-17]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Peng Zunde 2p Xu Haohong 7p W+R
  [2021-09-17]  2nd Taiwan UMC Cup, title match #2
Lai Junfu 5p Wang Yuanjun 9p W+R
  [2021-09-17]  12th Chinese Longxing, group B
Huang Yunsong 8p Xu Jiayang 9p B+1.5
  [2021-09-17]  12th Chinese Longxing, group A
Jiang Zhujiu 9p Liao Yuanhe 8p W+R
  [2021-09-16]  46th Japanese Kisei, league C
Yamada Kimio 9p Tsuruta Kazushi 6p B+3.5
  [2021-09-16]  46th Japanese Kisei, league C
Tanaka Koyu 2p Sada Atsushi 7p W+1.5
  [2021-09-16]  46th Japanese Kisei, league S
Murakawa Daisuke 9p Yu Zhengqi 8p W+2.5
  [2021-09-16]  9th Taiwan Zhonghuan Qisheng, round 2
Lin Ziyuan 2p Zhang Zhehao 6p B+R
(1) 2 3 4 ... 134 »