Tournament Score Chart

19th Taiwan Tianyuan, League

Players W. Y. X. Z. X. H. L. S. L. J. J. J. C. Q. C. S. Scores
Wang Yuanjun - W+R
20-03-24
W+R
20-03-17
2-0
Xiao Zhenghao - X X 0-2
Xu Haohong - W+R
20-03-24
X 1-1
Lin Shixun - X B+R
20-03-24
1-1
Lai Junfu X W+R
20-03-17
- 1-1
Jian Jingting W+R
20-03-24
B+R
20-03-17
- 2-0
Chen Qirui X W+R
20-03-17
- 1-1
Chen Shiyuan X X - 0-2

Last updated: 4 days 12 hours ago.