Tournament Score Chart

19th Taiwan Tianyuan, League

Players W. Y. X. Z. X. H. L. S. L. J. J. J. C. Q. C. S. Scores
Wang Yuanjun - B+R
20-04-28
B+R
20-04-21
B+R
20-04-14
B+R
20-04-07
X W+R
20-03-24
W+R
20-03-17
6-1
Xiao Zhenghao X - X X X X X X 0-7
Xu Haohong X B+R
20-04-14
- B+R
20-03-31
W+R
20-03-24
X W+R
20-04-28
W+R
20-04-07
5-2
Lin Shixun X B+R
20-04-07
X - X W+R
20-04-28
X B+R
20-03-24
3-4
Lai Junfu X W+R
20-03-31
X W+R
20-03-17
- W+4.5
20-04-21
B+R
20-04-14
X 4-3
Jian Jingting W+R
20-03-31
W+R
20-03-24
B+R
20-03-17
X X - X X 3-4
Chen Qirui X W+R
20-03-17
X B+R
20-04-21
X B+2.5
20-04-07
- W+R
20-03-31
4-3
Chen Shiyuan X B+2.5
20-04-21
X X W+R
20-04-28
B+R
20-04-14
X - 3-4

Last updated: 2 months 1 week ago.