Tournament Score Chart

9th Japanese Hayago Championship, Main Tournament

Players Round 1 Round 2 Semi-final Final
Hashimoto Shoji Hashimoto Shoji
W+8.5
1976-04-04
Kudo Norio
W+R
1976-08-08
Kudo Norio
W+7.5
1976-09-19
Otake Hideo
W+0.5
1976-10-17
Fujisawa Hosai
Kudo Norio Kudo Norio
B+R
1976-05-30
Ishida Yoshio
Kobayashi Koichi Sakata Eio
W+R
1976-06-27
Sakata Eio
W+5.5
1976-08-22
Sakata Eio
Takemiya Masaki Takemiya Masaki
W+0.5
1976-06-13
Fujisawa Hideyuki
Takagawa Kaku Cho Chikun
W+13.5
1976-04-18
Rin Kaiho
B+R
1976-07-25
Otake Hideo
B+3.5
1976-10-03
Cho Chikun
Shimamura Toshihiro Rin Kaiho
B+5.5
1976-05-16
Rin Kaiho
Ohira Shuzo Otake Hideo
B+4.5
1976-05-02
Otake Hideo
B+1.5
1976-09-05
Otake Hideo
Kato Masao Kato Masao
B+0.5
1976-07-11
Hashimoto Utaro

Last updated: 4 months 1 week ago.