Tournament Score Chart

4th Taiwan Xinren Wang, League B

Players L. J. H. Y. L. S. Y. Z. C. Q. L. S. H. S. X. J. Scores
Lai Junfu - W+R
19-10-23
X B+R
19-10-25
X X X B+T
19-10-23
3-4
Huang Yancheng X - W+R
19-10-25
X X W+6.5
19-11-08
X X 2-5
Lin Shixun B+R
19-10-25
X - B+R
19-11-06
B+R
19-11-08
X W+R
19-10-23
W+R
19-11-06
5-2
Yang Zixuan X W+R
19-11-06
X - X X W+2.5
19-10-25
X 2-5
Chen Qirui B+R
19-11-06
W+R
19-11-06
X W+R
19-10-23
- X X B+R
19-10-23
4-3
Lin Shimin W+R
19-11-06
X W+R
19-10-23
W+R
19-10-23
W+R
19-10-25
- X X 4-3
Huang Shiyuan W+2.5
19-11-08
W+R
19-10-23
X X W+R
19-10-25
W+R
19-11-06
- X 4-3
Xu Jingen X B+R
19-10-25
X W+R
19-11-08
X B+R
19-10-25
W+R
19-11-06
- 4-3

Last updated: 3 months 1 hour ago.