Tournament Score Chart

46th Japanese Kisei, League B2

Players A. T. S. Y. H. Y. A. J. T. A. S. T. S. Z. U. S. Scores
Adachi Toshimasa - 0-0
So Yokoku - 0-0
Hirose Yuichi - 0-0
Akiyama Jiro - 0-0
Tsuruyama Atsushi - 0-0
Seto Taiki - 0-0
Sun Zhe - 0-0
Uchida Shuhei - 0-0

Last updated: 3 weeks 3 days ago.