Tournament Score Chart

46th Japanese Kisei, League B1

Players M. K. S. T. R. K. F. A. K. Y. H. S. M. T. W. B. Scores
Motoki Katsuya - 0-0
Shida Tatsuya - 0-0
Rin Kanketsu - 0-0
Fujita Akihiko - 0-0
Koike Yoshihiro - 0-0
Hong Seokui - 0-0
Mimura Tomoyasu - 0-0
Wu Baiyi - 0-0

Last updated: 3 weeks 3 days ago.