Tournament Score Chart

45th Japanese Kisei, League B1

Players S. T. Y. H. Y. K. T. A. K. I. S. S. H. Y. F. A. Scores
Shibano Toramaru - 0-0
Yamashiro Hiroshi - 0-0
Yamada Kimio - B+1.5
20-01-16
1-0
Tsuruyama Atsushi - 0-0
Ko Iso - 0-0
Suzuki Shinji X - 0-1
Hirose Yuichi - 0-0
Fujita Akihiko - 0-0

Last updated: 3 days 7 hours ago.