Tournament Score Chart

45th Japanese Kisei, League B1

Players S. T. Y. H. Y. K. T. A. K. I. S. S. H. Y. F. A. Scores
Shibano Toramaru - W+1.5
20-02-03
X W+R
20-03-19
2-1
Yamashiro Hiroshi - X 0-1
Yamada Kimio W+R
20-03-26
- X B+1.5
20-01-16
2-1
Tsuruyama Atsushi - 0-0
Ko Iso X B+R
20-02-27
- X 1-2
Suzuki Shinji W+R
20-02-06
X - 1-1
Hirose Yuichi X - 0-1
Fujita Akihiko W+R
20-03-05
- 1-0

Last updated: 2 months 3 days ago.