Tournament Score Chart

45th Japanese Kisei, League A

Players Y. K. S. Y. Y. Z. S. T. M. K. Y. N. A. T. O. R. Scores
Yamashita Keigo - 0-0
So Yokoku - 0-0
Yu Zhengqi - 0-0
Shida Tatsuya - 0-0
Motoki Katsuya - 0-0
Yoda Norimoto - 0-0
Adachi Toshimasa - 0-0
Onishi Ryuhei - 0-0

Last updated: 1 week 3 days ago.