Go News

Go News » Japanese Kisei
See also: Game list  


45th Japanese Kisei, League A

Players Y. K. S. Y. Y. Z. S. T. M. K. Y. N. A. T. O. R. Scores
Yamashita Keigo - 0-0
So Yokoku - 0-0
Yu Zhengqi - 0-0
Shida Tatsuya - 0-0
Motoki Katsuya - 0-0
Yoda Norimoto - 0-0
Adachi Toshimasa - 0-0
Onishi Ryuhei - 0-0

Last updated: 1 week 5 days ago. 


45th Japanese Kisei, League B1

Players S. T. Y. H. Y. K. T. A. K. I. S. S. H. Y. F. A. Scores
Shibano Toramaru - 0-0
Yamashiro Hiroshi - 0-0
Yamada Kimio - B+1.5
20-01-16
1-0
Tsuruyama Atsushi - 0-0
Ko Iso - 0-0
Suzuki Shinji X - 0-1
Hirose Yuichi - 0-0
Fujita Akihiko - 0-0

Last updated: 5 days 11 hours ago. 


45th Japanese Kisei, League B2

Players A. J. R. K. H. N. H. Z. K. Y. O. Y. M. Y. S. S. Scores
Akiyama Jiro - X 0-1
Rin Kanketsu - X 0-1
Hane Naoki - B+R
20-01-09
1-0
Han Zenki - 0-0
Koike Yoshihiro W+R
20-01-16
- 1-0
Otake Yu W+1.5
20-01-16
- 1-0
Mutsuura Yuta - 0-0
Shuto Shun X - 0-1

Last updated: 5 days 11 hours ago.