Tournament View

Found 93 games played in Japanese Kakusei (discontinued)
« 1 (2) 3 4 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1996-09-12]  19th Japanese Kakusei, round 2
Cho Chikun 9p Kataoka Satoshi 9p B+2.5
  [1996-02-26]  18th Japanese Kakusei, final
Kobayashi Satoru 9p Kato Masao 9p W+8.5
  [1995-12-21]  18th Japanese Kakusei, semi-final
Kobayashi Satoru 9p Cho Chikun 9p B+5.5
  [1995-11-02]  18th Japanese Kakusei, semi-final
Yuki Satoshi 8p Kato Masao 9p W+1.5
  [1995-08-31]  18th Japanese Kakusei, round 2
Takemiya Masaki 9p Cho Chikun 9p W+R
  [1995-03-20]  17th Japanese Kakusei, final
Cho Chikun 9p Kato Masao 9p W+R
  [1995-03-13]  17th Japanese Kakusei, semi-final
Cho Chikun 9p Kobayashi Koichi 9p B+11.5
  [1995-03-13]  17th Japanese Kakusei, semi-final
Komatsu Hideki 8p Kato Masao 9p W+7.5
  [1995-02-06]  17th Japanese Kakusei, round 2
Cho Chikun 9p Yamashiro Hiroshi 9p B+R
  [1995-02-06]  17th Japanese Kakusei, round 2
Otake Hideo 9p Komatsu Hideki 8p W+R
  [1994-03-31]  16th Japanese Kakusei, final
Kobayashi Koichi 9p Cho Chikun 9p B+2.5
  [1993-12-16]  16th Japanese Kakusei, semi-final
Yoda Norimoto 9p Cho Chikun 9p W+3.5
  [1993-11-24]  16th Japanese Kakusei, semi-final
Otake Hideo 9p Kobayashi Koichi 9p W+R
  [1993-08-12]  16th Japanese Kakusei, round 2
Cho Chikun 9p Fujisawa Hideyuki 9p B+3.5
  [1993-03-22]  15th Japanese Kakusei, final
O Rissei 9p Kato Masao 9p B+R
  [1993-01-28]  15th Japanese Kakusei, semi-final
Fujisawa Hideyuki 9p O Rissei 9p W+T
  [1992-12-03]  15th Japanese Kakusei, semi-final
Kato Masao 9p Yamashiro Hiroshi 9p B+8.5
  [1992-09-14]  15th Japanese Kakusei, round 2
O Rissei 9p Cho Chikun 9p B+1.5
  [1992-03-02]  14th Japanese Kakusei, final
Otake Hideo 9p Rin Kaiho 9p W+4.5
  [1991-11-07]  14th Japanese Kakusei, semi-final
Otake Hideo 9p Cho Chikun 9p B+6.5
  [1991-11-03]  14th Japanese Kakusei, semi-final
Kobayashi Koichi 9p Rin Kaiho 9p W+10.5
  [1991-09-26]  14th Japanese Kakusei, round 2
Cho Chikun 9p Fujisawa Hideyuki 9p B+R
  [1991-03-18]  13th Japanese Kakusei, final
Otake Hideo 9p Takemiya Masaki 9p W+R
  [1991-03-04]  13th Japanese Kakusei, semi-final
Kato Masao 9p Otake Hideo 9p W+3.5
  [1991-02-21]  13th Japanese Kakusei, semi-final
Takemiya Masaki 9p Rin Kaiho 9p B+2.5
  [1990-09-10]  13th Japanese Kakusei, round 2
Takemiya Masaki 9p Cho Chikun 9p B+2.5
  [1990-02-12]  12th Japanese Kakusei, final
Kataoka Satoshi 9p O Rissei 9p B+R
  [1990-01-11]  12th Japanese Kakusei, semi-final
O Rissei 9p Cho Chikun 9p B+R
  [1989-11-13]  12th Japanese Kakusei, semi-final
Rin Kaiho 9p Kataoka Satoshi 9p W+7.5
  [1989-10-09]  12th Japanese Kakusei, round 2
Rin Kaiho 9p Kobayashi Koichi 9p B+4.5
« 1 (2) 3 4 »