Tournament View

Found 326 games played in Kansai-Kiin 1st Place
« 1 ... 8 9 10 (11)   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [1988-10-27]  32nd Kansai-Kiin 1st Place, final 2
Hashimoto Shoji 9p Sonoda Yuichi 9p W+3.5
  [1988-10-20]  32nd Kansai-Kiin 1st Place, final 1
Sonoda Yuichi 9p Hashimoto Shoji 9p W+R
  [1987-10-15]  31st Kansai-Kiin 1st Place, final 2
Shiraishi Yutaka 9p Tono Hiroaki 9p W+R
  [1987-10-01]  31st Kansai-Kiin 1st Place, final 1
Tono Hiroaki 9p Shiraishi Yutaka 9p B+R
  [1986-10-02]  30th Kansai-Kiin 1st Place, final 2
Miyamoto Yoshihisa 9p Ushinohama Satsuo 9p B+R
  [1986-09-25]  30th Kansai-Kiin 1st Place, final 1
Ushinohama Satsuo 9p Miyamoto Yoshihisa 9p W+8.5
  [1985-10-03]  29th Kansai-Kiin 1st Place, final 2
Sonoda Yuichi 9p Ushinohama Satsuo 9p W+R
  [1985-09-26]  29th Kansai-Kiin 1st Place, final 1
Ushinohama Satsuo 9p Sonoda Yuichi 9p B+R
  [1984-10-25]  28th Kansai-Kiin 1st Place, final 2
Sonoda Yuichi 9p Ushinohama Satsuo 9p B+R
  [1984-09-22]  28th Kansai-Kiin 1st Place, final 1
Ushinohama Satsuo 9p Sonoda Yuichi 9p W+R
  [1983-11-02]  27th Kansai-Kiin 1st Place, final 2
Shiraishi Yutaka 9p Sonoda Yuichi 9p W+5.5
  [1983-10-19]  27th Kansai-Kiin 1st Place, final 1
Sonoda Yuichi 9p Shiraishi Yutaka 9p B+R
  [1983-09-21]  27th Kansai-Kiin 1st Place, semi-final
Sonoda Yuichi 9p Oyama Kunio 9p B+0.5
  [1983-09-07]  27th Kansai-Kiin 1st Place, semi-final
Shiraishi Yutaka 9p Sato Sunao 9p B+R
  [1983-02-23]  27th Kansai-Kiin 1st Place, round 1
Sonoda Yuichi 9p Tono Hiroaki 9p B+0.5
  [1982-10-28]  26th Kansai-Kiin 1st Place, final 3
Oyama Kunio 9p Ushinohama Satsuo 9p B+R
  [1982-10-07]  26th Kansai-Kiin 1st Place, final 2
Oyama Kunio 9p Ushinohama Satsuo 9p B+0.5
  [1982-09-16]  26th Kansai-Kiin 1st Place, final 1
Ushinohama Satsuo 9p Oyama Kunio 9p B+R
  [1982-09-01]  26th Kansai-Kiin 1st Place, semi-final
Sonoda Yuichi 9p Ushinohama Satsuo 9p W+3.5
  [1981-10-28]  25th Kansai-Kiin 1st Place, final 3
Sekiyama Toshio 9p Sato Sunao 9p W+R
  [1981-10-07]  25th Kansai-Kiin 1st Place, final 2
Sato Sunao 9p Sekiyama Toshio 9p W+R
  [1981-09-23]  25th Kansai-Kiin 1st Place, final 1
Sekiyama Toshio 9p Sato Sunao 9p W+R
  [1981-02-25]  25th Kansai-Kiin 1st Place, round 1
Koyama Yasuo 9p Hashimoto Utaro 9p W+13.5
  [1980-11-19]  24th Kansai-Kiin 1st Place, final 3
Ishii Shinzo 9p Hashimoto Utaro 9p W+R
  [1980-11-05]  24th Kansai-Kiin 1st Place, final 2
Hashimoto Utaro 9p Ishii Shinzo 9p B+R
  [1980-10-15]  24th Kansai-Kiin 1st Place, final 1
Ishii Shinzo 9p Hashimoto Utaro 9p B+5.5
« 1 ... 8 9 10 (11)