Tournament View

Found 241 games played in Taiwan Xinren Wang
(1) 2 3 4 ... 9 »   
  Game Date and Game Description
Black White Result Replay Download Print
  [2020-07-02]  5th Taiwan Xinren Wang, final 3
Chen Qirui 6p Li Wei 5p W+R
  [2020-06-29]  5th Taiwan Xinren Wang, final 2
Li Wei 5p Chen Qirui 6p B+R
  [2020-06-22]  5th Taiwan Xinren Wang, final 1
Chen Qirui 6p Li Wei 5p B+R
  [2020-06-15]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Chen Qirui 6p Lin Yancheng 3p B+R
  [2020-06-15]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Lu Yiquan 4p Jian Jingting 5p W+R
  [2020-06-15]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Chen Weiting 2p Niu Shite 3p B+R
  [2020-06-15]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Huang Youteng 1p Yang Zixuan 3p W+R
  [2020-06-15]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Lin Shixun 7p Lai Junfu 5p W+R
  [2020-06-15]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Lin Shimin 3p Huang Shiyuan 3p B+R
  [2020-06-15]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Yu Lijun 4p Li Wei 3p W+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Cai Chengwei 4p Chen Qirui 6p W+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Niu Shite 3p Jian Jingting 5p W+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Chen Weiting 2p Lin Yancheng 3p B+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Lu Yiquan 3p Xu Jingen 2p B+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Jian Jingting 5p Chen Qirui 6p W+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Xu Jingen 2p Chen Weiting 2p B+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Lin Yancheng 3p Cai Chengwei 4p B+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Lu Yiquan 3p Niu Shite 3p B+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Huang Youteng 1p Lin Shimin 3p W+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Lai Junfu 5p Yu Lijun 3p B+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Li Wei 4p Yang Zixuan 3p W+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Lin Shixun 7p Huang Shiyuan 3p W+0.5
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Lin Shimin 3p Yang Zixuan 3p W+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Huang Youteng 1p Lai Junfu 5p W+R
  [2020-06-11]  5th Taiwan Xinren Wang, league B
Huang Shiyuan 3p Li Wei 4p W+R
  [2020-06-08]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Chen Qirui 6p Chen Weiting 2p B+R
  [2020-06-08]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Lin Yancheng 3p Jian Jingting 5p W+R
  [2020-06-08]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Xu Jingen 2p Niu Shite 3p B+R
  [2020-06-08]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Cai Chengwei 4p Lu Yiquan 3p W+R
  [2020-06-08]  5th Taiwan Xinren Wang, league A
Niu Shite 3p Chen Qirui 6p W+R
(1) 2 3 4 ... 9 »